John Deere vállalati adatvédelmi nyilatkozat

Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, John Deere és az ellenőrzése alatt álló leányvállalatai hogyan kezelik személyes adatait. Ez a nyilatkozat választ adhat egyes, az összegyűjtött adatok védelmére és biztonságára vonatkozó kérdéseire is. Ez a nyilatkozat azokra az egyénekre vonatkozik, akikkel kapcsolatba lépünk, beleértve weboldalaink, alkalmazásaink (internetes vagy mobilalkalmazásaink) vagy online termékeink és szolgáltatásaink látogatóit vagy felhasználóit; jelenlegi és leendő ügyfeleinket; vállalati ügyfeleink és eladóink vezetését és személyzetét; a hivatalos márkakereskedések és viszonteladók vezetését és személyzetét; létesítményeink, múzeumaink és látnivalóink látogatóit; valamint más, a szolgáltatásainkat igénybe vevő személyeket. Azon egyénekre, akiknek személyes adatait kezeljük, ebben a Nyilatkozatban „Ön”-ként hivatkozunk.

A személyes adatokat megosztják a John Deere Group tagjaival. A John Deere Group tagjainak listája itt és a kötelező erejű vállalati szabályok részeként érhető el. A John Deere Group tagjai bizonyos esetekben közösen kezelhetnek személyes adatokat.

Az ország- vagy termékspecifikus adatvédelmi kiegészítők vonatkozhatnak a John Deere által kínált egyes termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére, amelyek általában további személyes adatok kezelését vagy más célból való kezelést tesznek szükségessé.

A John Deere-termékeket hivatalos kereskedők és viszonteladók hálózatán keresztül forgalmazzák. A hivatalos kereskedők és viszonteladók többsége független vállalkozó, akik saját adatvédelmi nyilatkozattal rendelkezhetnek.

1. Az általunk gyűjtött személyes adatok típusa

Mi Önre vonatkozó személyes adatokat kezelünk. Ez a szakasz néhány gyakori példát tartalmaz. Az Ön országától/régiójától és az alkalmazandó jogtól függően az alábbi példák olyan személyes adatoknak számítanak, amelyeket Öntől gyűjthetünk.

Személyes adatok és kapcsolattartási adatok

 • Név, születési idő, állami azonosítók, aláírás, fénykép
 • Cím, telefonszám, e-mail cím
 • Demográfiai adatok (pl. nem, családi állapot, ház, általános tartózkodási hely)
 • Felhasználónév, jelszó, közösségimédia-profil
 • GPS-hely

2. Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat?

A személyes adatokat számos forrásból gyűjtjük, többek között:

Közvetlenül Öntől gyűjtött információk:

Személyes adatokat gyűjtünk, amikor kapcsolatba lép velünk.Ön elektronikusan, írásban vagy szóban biztosíthat személyes adatot a számunkra. Ön például akkor szolgáltathat személyes adatot a számunkra, amikor:

 • Regisztrál egy szolgáltatásunkra vagy termékeket és berendezéseket vásárol
 • Regisztrál egy fiókkal
 • Használja online szolgáltatásainkat, beleértve a weboldalunkat is
 • Feliratkozik a hírlevelünkre
 • Felveszi a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, vagy regisztrálja a garanciáját
 • Finanszírozásra jelentkezik
 • Felmérésekre válaszol

3. Hogyan használjuk fel a személyes adatokat (a "Célok")

A személyes adatokat akkor kezeljük, ha meggyőződünk arról, hogy megfelelő jogalapunk van. A személyes adatokat a következő célok és jogalapok alapján dolgozzuk fel, kivéve, ha más jogalapot kell alkalmazni az adott országra vagy termékre vonatkozó jogszabályok értelmében:

A szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés: A személyes adatokat az Ön számára vállalt szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük. Ez az adatkezelés a következőkből áll:

 • A személyes adatok gyűjtése és használata a kért termékek és szolgáltatások nyújtása érdekében
 • Az Ön által igényelt áruk és szolgáltatások nyújtása
 • A kapcsolódó szolgáltatások, mint a termék leszállítása, karbantartás, ügyfél- és terméktámogatás és-szolgáltatás (beleértve a szavatossági szolgáltatásokat), finanszírozás, lízing és hitelszolgálat; valamint az online szolgáltatások működtetése.
 • A hitelképesség felmérése; ez bizonyos országokban/régiókban automatikus döntéshozatal révén történik
 • Az Ön fiókjának szervizelése és gyűjtése, a kapcsolódó kérdések megválaszolása, visszajelzésének feldolgozása és támogatás nyújtása
 • Általános ügyfélszolgálat nyújtása, valamint a szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseire és panaszaira való válaszadás
 • A kapcsolódó szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférés fenntartása
 • Szervizkommunikáció küldése karbantartással, elérhetőséggel, működéssel vagy egyéb okkal kapcsolatban

4. Miért osztja meg a személyes adatokat a John Deere

A személyes adatokat az alábbiakban ismertetett módon és célokból, valamint jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak és a tranzakcióspecifikus dokumentumnak megfelelően osztjuk meg, kivéve, ha egyéb tájékoztatást adtunk Önnek, vagy ha az adatkezelés ellentétes az alkalmazandó joggal:

 • A John Deere Csoporttal, ahol az ilyen megosztás hasznos lehet a szolgáltatásaink vagy termékeink szolgáltatása vagy vállalkozásunk kezelése érdekében
 • Más vállalatokkal, akik speciális vagy professzionális funkciókat végeznek el a számunkra
 • Harmadik fél szolgáltatóival (akik a velünk kötött írásbeli megállapodásban meghatározott utasításaink alapján működnek), hogy segítséget nyújtsanak az Önnek szolgáltatott információk, termékek vagy szolgáltatások terén, üzleti tevékenységünk vizsgálatában és kezelésében, valamint termékeink és szolgáltatásaink kezelésében és javításában. Személyes adatait a megfelelő szerződéses korlátozások és biztonsági intézkedések alapján osztjuk meg ezekkel a harmadik felekkel a szolgáltatások végrehajtásáért. Ezek közé tartoznak azok az IT-szolgáltatók, akik segítenek az IT- és back-office rendszereink és gépeink kezelésében, beleértve az internet- és szoftverszolgáltatásokat: adattárhely, adatkonverzió és felhőalapú számítástechnikai kapacitás, fiókkezelés és biztonság, tesztelés, hibakeresés, hibajelentések és használati elemzések, valamint mobilkommunikációs szolgáltatók

5. Cookie-k és hasonló adatgyűjtési technológiák

A cookie-k és más adatkövetési technológiák (pl. transzparens GIF-fájlok) segítségével olyan műszaki adatok gyűjthetőek, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak (böngésző típusa, operációs rendszer, IP-cím, domainnév). További információért tekintse meg a Cookie-kra vonatkozó nyilatkozatunkata kezdőlapunk alján.

6. Hogyan férhet hozzá és ellenőrizheti személyes adatait

Önt a személyes adatokkal kapcsolatban bizonyos jogok illetik meg, bizonyos kivételektől függően és az Ön országától/régiójától függően, valamint bizonyos esetekben az általunk végzett adatkezelési tevékenységtől függően. Ha az Ön országában/régiójában (pl. az EU/Egyesült Királyság területén) rendelkezik ezekkel a jogokkal, és szeretne hozzáférni személyes adataihoz, kijavítani, frissíteni azokat, törlésüket kérni, információkat kérni velük kapcsolatban, tiltakozni, az adatkezelést korlátozni, adathordhatósággal kapcsolatban érdeklődni, nem részt venni automatikus adatkezelésen alapuló döntésekben, vagy más, személyes adatokkal kapcsolatos lépést tenne, akkor bármikor kapcsolatba léphet velünk a 12. fejezetben megadott kapcsolattartási címek egyikén (Kapcsolatfelvétel).

Ha az Ön hozzájárulásával feldolgoztunk személyes adatokat, akkor Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően lefolytatott adatkezelés jogszerűségét, és a hozzájáruláson kívül más jogszerű adatkezelési indokok alapján végzett személyes adatok feldolgozását sem.

7. Információ és adatbiztonság

Megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket, irányelveket és eljárásokat vezettünk be és tartunk fenn, amelyek célja, hogy csökkentsük a személyes adatok véletlen megsemmisülésének, elvesztésének, illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának vagy hozzáférésének kockázatát. A kiberbiztonsági programunkról további információkért tekintse meg a legújabb fenntarthatósági jelentésünket, vagy lépjen velünk kapcsolatba a 12. fejezetben ismertetett módon.

8. Adatmegőrzés

A személyes adatokat addig tároljuk, amíg az szükséges az adatgyűjtés céljával kapcsolatban, ahogyan azt a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat vagy bármely tranzakcióspecifikus dokumentum is kifejti. Bizonyos esetekben hosszabb ideig tároljuk a személyes adatokat, például amikor ezt a jogi, szabályozási, adózási vagy számlázási előírásoknak megfelelően kell megtenni. Bizonyos esetekben hosszabb ideig tároljuk a személyes adatokat, hogy pontos nyilvántartást készítsünk arról, ha Ön panaszt tesz vagy kifogást emel velünk szemben, vagy ha észszerűen úgy gondoljuk, hogy a személyes adatokkal vagy az Ön üzleti tevékenységével kapcsolatos jogviták várhatóak. A személyes adatokat az adatmegőrzési ütemterv előírásainak és az alkalmazandó jogi rendelkezéseknek megfelelően őrizzük meg. Az adatmegőrzési ütemterv és az alkalmazandó jogi rendelkezések értelmében töröljük és/vagy anonimizáljuk azokat a személyes adatokat, amelyekre már nincs szükségünk.

9. A személyes adatok globális továbbítása

John Deere rendszere globális szinten működik. Ennek megfelelően a személyes adatok továbbíthatók és tárolhatók a világ más országaiban, beleértve az Európai Uniót (a továbbiakban: "EU"), az Amerikai Egyesült Államokat, Brazíliát, Indiát és más olyan országokat, ahol a John Deere irodákkal, hivatalos márkakereskedőkkel, viszonteladókkal vagy szolgáltatókkal bír. Ezeken a helyeken gyakran eltérő adatvédelmi szabványok vannak. Felismerve ezeket a különbségeket, amikor személyes adatokat továbbítunk más országokba, ezeket az adatokat a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint, illetve az adatgyűjtéskor közzétett módon védjük.

A John Deere a megfelelő lépésekkel biztosítja, hogy a személyes adatok továbbítása összhangban legyen az alkalmazandó jogszabályokkal, és gondosan kezelik az Ön adatvédelmi jogait és érdekeit. A John Deere Csoport tagjai között kötelező erejű vállalati szabályokat alakítottunk ki és hajtottunk végre az EU-ban, amelyeket az EU adatvédelmi hatósága is elismert, mert megfelelő szintű védelmet biztosít a globálisan kezelt személyes adatoknak. A Kötelező erejű vállalati szabályok egy másolata itt érhető el.

10. A gyermekek adatainak védelme

A John Deere honlapja és alkalmazásai nem a gyermekeket vagy a fiatalokat célozzák meg, és tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat közvetlenül 18 évnél fiatalabb gyermekektől. Ha úgy véli, hogy gyermekre vonatkozó adatokat kezelünk, lépjen velünk kapcsolatba a "Kapcsolatfelvétel" című fejezetben megadott információk felhasználásával, hogy megvizsgáljuk és korlátozzuk az adatokat.

11. Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Az új vagy eltérő adatvédelmi gyakorlatoknak való megfelelés érdekében időről időre módosíthatjuk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot. Módosítás esetén a nyilatkozat alján található "Utolsó frissítés" dátuma is megváltozik.

12. Kapcsolatfelvétel/Általános adatkezelők

Amennyiben kérdései merülnek fel vagy megjegyzése van az adatvédelmi gyakorlatunkkal vagy a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot. A kijelölt adatvédelmi tisztviselőink (vagy hasonlók beosztású személyek) szintén itt szerepelnek.

Meghatározások

A személyes adatokat az alkalmazandó jog határozza meg. Ez gyakran egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("az érintett") vonatkozó információkat jelent. Egy azonosítható természetes személy gyakran azt jelenti, hogy közvetlen vagy közvetett módon, különösen egy azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatokra stb. hivatkozva azonosítható.

A Dél-afrikai Köztársaságban és Argentínában a vállalati entitások személyes adatait is védik az alkalmazandó adatvédelmi törvények. Az ilyen személyes adatok dél-afrikai és Argentínában történő feldolgozása során ezeket a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően fogjuk feldolgozni.

Az adatkezelést az alkalmazandó jog határozza meg, beleértve a többek között az adatok gyűjtését, tárolását, tárolását, használatát, hozzáférését, módosítását, törlését, megsemmisítését vagy megosztását.

A gépadatok a berendezése vagy a berendezésével kapcsolatos hardver vagy eszköz által generált, begyűjtött vagy tárolt adatok.

Alkalmazandó jog: az adatbiztonságra, az adatvédelemre és/vagy a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden releváns és alkalmazandó jogszabály, szabály, szabályzat, rendelet, rendelkezés, alapokmány, utasítás, megbízás és határozat, amely a John Deere Csoportra vonatkozik.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközét.

Az a Deere gazdálkodó egység, amellyel elsődleges kapcsolatban áll, a nyilatkozat hatálya alá tartozó egyénektől begyűjtött személyes adatok adatkezelője. Ez a gazdálkodó egység a helyzettől függően változhat. Ez lehet az a gazdálkodó egység, amely szolgáltatási/ellátási szerződést kötött Önnel vagy munkáltatójával, az a gazdálkodó egység, amely marketing és promóciós anyagokat és közleményeket juttat el Önnek; az Ön által meglátogatott John Deere weboldalt üzemeltető elsődleges jogalany abban az országban, ahol a John Deere weboldalt üzemelteti; az a gazdálkodó egység, amely az Ön által meglátogatott helyi létesítményeket működteti, az a gazdálkodó egység, amely részt vesz egy esemény megszervezésében stb.

Ha az adatkezelésért több gazdálkodó egység is felelős, például: amikor két Deere gazdálkodó egység üzleti szerződést ír alá az Ön vállalatával, akkor ezek a szervezetek együttesen felelősek az adott feldolgozási tevékenység jogszerűségéért ("közös adatkezelők").

Bizonyos esetekben több Deere gazdálkodó egység is feldolgozhatja az Ön személyes adatait független adatkezelőként. Ha bármilyen kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, bátran forduljon hozzánk (a kapcsolattartási információkért lásd a 12. szakaszt).

Last Updated: June 30, 2023