A John Deere vállalat adatvédelmi nyilatkozata

A John Deere vállalat adatvédelmi nyilatkozatát (a továbbiakban: „Nyilatkozat”) a nyilatkozat végén található táblázatban „Adatkezelőkként” szereplő entitások nevében bocsátották ki (mindegyik külön-külön a továbbiakban: „John Deere”, ”mi” vagy „nekünk”). Ez a nyilatkozat azokra az egyénekre vonatkozik, akikkel kapcsolatba lépünk, beleértve weboldalaink, alkalmazásaink (internetes vagy mobilalkalmazásaink) vagy online szolgáltatásaink (a továbbiakban: „Online szolgáltatások”) látogatóit vagy felhasználóit; jelenlegi és leendő ügyfeleinket; vállalati ügyfeleink és eladóink vezetését és személyzetét; az engedélyezett John Deere-kereskedések vezetését és személyzetét; létesítményeink, múzeumaink és látnivalóink látogatóit; valamint más, a szolgáltatásainkat igénybe vevő személyeket. Azon egyénekre, akiknek személyes adatait feldolgozzuk, ebben a Nyilatkozatban „Ön”-ként hivatkozunk.

John Deere adatkezelőként az Ön adatait papír- és elektronikus formátumban dolgozza fel, amelyre „Személyes adatokként” hivatkozunk. A Személyes adatokat közvetlenül Öntől gyűjtjük be belsőleg, illetve bizonyos esetekben az ilyen adatokat harmadik felektől gyűjtjük.

A Személyes adatokat megosztjuk a John Deere Csoport tagjaival (lásd alább a 4. fejezetet). A John Deere Csoporthoz tartozó vállalatok listája elérhető a https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-locations/ címen. Bizonyos esetekben a John Deere Csoporthoz tartozó vállalatok közösen feldolgozhatják a személyes adatokat (lásd alább a 3. fejezetet).

Az ország- vagy termékspecifikus adatvédelmi nyilatkozatok a John Deere által ajánlott konkrét termékekre és szolgáltatásokra vonatkozhatnak, amelyek az „Ország- vagy termékspecifikus információk” menüben érhetők el. Illusztrálás céljából a többek között a John Deere Bank S.A. által nyújtott pénzügyi termékek és szolgáltatások azok, amelyek általában további vagy különböző kategóriájú információk és adatok szükségesek. A John Deere GmbH & CO KG különböző adatszolgáltatásokat és előfizetéseket is kínál.

Végül pedig a John Deere-termékeket hivatalos kereskedők és nagykereskedők hálózatán keresztül forgalmazzák. Ezen kereskedők és nagykereskedők többsége független vállalkozó, akik saját adatvédelmi nyilatkozattal rendelkezhetnek.

Adatvédelmi nyilatkozata

1. A feldolgozott személyes adatok típusai

Az általunk feldolgozott Személyes adatok kategóriái a következők:

személyhez kapcsolódó adatok: név, előnyben részesített név, családnév, becenév, születési idő, felhasználónév, jelszó és egyéb hitelesítési eszközök, kormányzati azonosító számok, aláírások és képek.

kapcsolattartási adatok: lakcím, levelezési vagy postacím, telefonszám, közösségi oldalakon létrehozott profilok és e-mail-cím.

munkahellyel kapcsolatos információk: ágazat, szerepkör, üzleti tevékenységek, jelenlegi és korábbi munkáltatók, ügyféllel vagy külső féllel való kapcsolat (pl. kereskedés, beszállító), munkahely címe, munkahelyi telefonszám, munkahelyi közösségi média és munkahelyi e-mail-cím.

tranzakciós és számlainformációk: számlázási cím, bankszámla, bankszámlaszámok és bankazonosító kódok; hitel- vagy betéti kártya adatai, biztonsági kód és lejárati határidő; kártyatulajdonos és számlatulajdonos neve és adatai; a tulajdonos utasításaival kapcsolatos rekordok, üzleti partner adatai, valamint a berendezések finanszírozásával és lízingelésével kapcsolatos tevékenységek. Amennyiben a jogszabály megengedi vagy előírja, kérhetjük a kormányzati hivatalok által kibocsátott azonosítókat.

internetes fórumokon, felhasználói űrlapokon (ideértve a közösségi médiát is) vagy felmérésekre adott válaszokban közzétett információk: felhasználónevek, közösségimédia-profil adatai, megjegyzések (ideértve a nézeteket és a véleményeket is), képek és egyéb adatok.

beállításokra és kapcsolattartásra vonatkozó információk, amelyek alapján az érdeklődésének megfelelő termékeket és szolgáltatásokat ajánlhatunk, vagyis amelyek képet adnak arról, hogy ki Ön és mik a céljai, mint pl. a tulajdonnal, mezőgazdasággal vagy üzleti tevékenységekkel kapcsolatos információk, az Ön általános tartózkodási helye, beállításai és nyelvi beállításai. Idetartoznak azok az információk is, hogy hogyan lép kapcsolatba velünk, kereskedőinkkel vagy üzleti partnereinkkel; valamint a számlainformációk, beleértve a vásárlásokat, a megkereséseket, az ügyfélszámlákat, a garanciális igénybejelentések előzményeit és a fizetési előzményeket.

használatra vonatkozó információk: a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos részletek, hardver és az operációs rendszer adatai, szoftververzió, teljesítményadatok és statisztikai adatok, bejelentkezési információk, eszközök és alkalmazások használata (valamint termékek és szolgáltatások), valamint diagnosztikai adatok.

automatikusan gyűjtött információk: az Online szolgáltatások keretén belül meglátogatott oldalakkal vagy tartalmakkal kapcsolatos információk; hogy megnyitotta-e vagy elolvasta-e az üzeneteket; a cookiek és más technológiák megléte; az Online szolgáltatások használatának időpontja és időtartama; valamint a hibajelentések és teljesítményadatok. Az összegyűjtött információk és adatok közé tartoznak az Internet Protocol-címek (IP-címek) (és ahhoz az IP-címhez tartozó információk); eszköze operációs rendszerének vagy böngészőjének típusa és verziója; a hardvermodell, eszközazonosító vagy bármelyik eszköz azonosítója, amellyel hozzáfér az Online szolgáltatásokhoz, valamint más egyedi eszközazonosítók; illetve bizonyos esetekben az eszköze tartózkodási helye. Megtörténhet, hogy a rendszer naplózza ezeket az információkat, amikor az Online szolgáltatásokat használja.

Különleges adatok: a 2. fejezetben leírt Célokkal kapcsolatban feldolgozott néhány Személyhez kapcsolódó adat az adatvédelmi jogszabályok értelmében Különleges adatnak tekinthető, amely (az érvényben lévő adatvédelmi jogszabály értelmében) egy természetes személy faji vagy etnikai származására, politikai nézeteire, vallási vagy filozófiai meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, valamint genetikai, biometrikus, egészségügyi, a szexuális életével kapcsolatos vagy a szexuális irányultságára vonatkozó adatokat tartalmazza. Ezenkívül bizonyos személyes adatok tartalmazhatnak büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre és bűncselekményre vonatkozó információkat is.

2. A feldolgozott Személyes adatok forrásai

Az Önnel kapcsolatos Személyes adatokat több forrásból gyűjtjük, beleértve a következőket:

Közvetlenül Öntől gyűjtött adatok: a Személyes adatokat általában akkor gyűjtjük, amikor Ön azt rendelkezésünkre bocsátja (elektronikusan, írásban vagy szóban). Adatait és az Önnel kapcsolatos információkat (pl. személyes adatok; kapcsolattartási adatok; tranzakciós információk) akkor kérjük, amikor kapcsolatba lép velünk, mint például amikor bejelentkezik vagy szolgáltatásokat vagy termékeket vásárol, információkat ad meg az Online szolgáltatásaink keretében, felhasználói fiók létrehozása érdekében regisztrál az Online szolgáltatásainkba, meglátogatja a létesítményeinket, feliratkozik a hírleveleinkre, ügyfélszolgálati célból lép velünk kapcsolatba, megvásárol valamit, képzésre regisztrál, pénzügyi támogatást kér, felmérésekben vesz részt, regisztrálja a jótállását vagy egyéb módon lép velünk interakcióba.

Belsőleg gyűjtött információk: Önnel kapcsolatos információkat gyűjtünk, veszünk figyelembe vagy ismerünk meg például azáltal, hogy kapcsolatba lép velünk (pl. Beállításokra és kapcsolattartásra vonatkozó információk); az Önnel szokásos módon fenntartott kapcsolat révén vagy amikor termékeinket vagy szolgáltatásainkat használja (pl. Termékeink és szolgáltatásaink használatából származó adatok; Automatikusan gyűjtött adatok). Amikor meglátogatja vagy használja bármelyik Online szolgáltatásunkat, gyűjtjük vagy megszerezzük Személyes adatait. Mi (vagy külső felek) cookie-kat és más technológiai eszközöket használunk a számítógépével vagy eszközével kapcsolatos információk gyűjtésére (pl. automatikusan gyűjtött adatok). A cookie-król és más technológiákról kapcsolatos további információkért olvassa el az 5. fejezetet: Cookie-k és hasonló adatgyűjtő technológiák.

Külső felektől gyűjtött információk: Önre vonatkozó személyes adatokat kapunk olyan külső felektől, akik megosztják velünk azokat, mint a John Deere Csoport tagjai, az ügyfeleink, hivatalos John Deerekereskedések; az Ön munkáltatója, hitelinformációs ügynökségek vagy bűnüldöző hatóságok vagy kormányzati szervek (pl. személyhez kapcsolódó adatok; kapcsolattartási adatok; munkahellyel kapcsolatos információk; tranzakciós és számlainformációk). Ezenkívül személyes adatokat osztanak meg velünk olyan külső felek is, akiken keresztül a termékeink vagy szolgáltatásaink bármelyikét megvásárolja (pl. hivatalos John Deere-kereskedések).

Nyilvánosan elérhető információk: Önre vonatkozó (pl. Beállításokra és kapcsolattartásra vonatkozó információk) nyilvánosan elérhető Személyes adatokat gyűjtünk (pl. egy ügyfélre vonatkozó tényleges tulajdonosi információk, vállalat vagy vállalkozás adatai, pénzügyi információk), vagy olyan adatokat, amelyeket maga a felhasználó tesz nyilvánosan elérhetővé; olyan külső adatszolgáltatóktól származó adatokat, akik javítják a nyilvántartásunkat és segítenek jobban megérteni az ügyfeleinket; vagy az olyan közösségimédiaoldalakról, mint a Facebook, amennyiben az Online szolgáltatásaink keretében igénybe veszi a közösségi média funkciót, például egy beépülő modult (a Facebook „Tetszik” gombja), ha kedveli közösségi oldalainkat vagy csatlakozik a közösségeinkhez. Ha közösségi média révén lép velünk kapcsolatba, engedélyezi nekünk, hogy hozzáférjünk a közösségi oldalon létrehozott profilján lévő információkhoz.

3. A Személyes adatok feldolgozásának célja (a továbbiakban: „Célok”)

A személyes adatokat az alábbi Célokból és jogi indokokból dolgozzuk fel (a Feldolgozás jogalapja). Adott esetben az adatgyűjtés során felhívjuk a figyelmét, ha a személyes adatok nyújtását a jogszabály vagy a szerződés írja elő, valamint tájékoztatjuk arról, hogy köteles-e megosztani a Személyes adatait, illetve az ilyen adatok megadásának elmulasztásából származó lehetséges következményekről:

a) Ügyfélszolgálat: az igényelt termékek és szolgáltatások nyújtása; a kapcsolódó szolgáltatások, mint a termék leszállítása, karbantartás, ügyfél- és terméktámogatás, ügyfélszolgálat és termékszolgáltatás (beleértve a szavatossági szolgáltatásokat), finanszírozás, lízing és hitelszolgálat; valamint az Online szolgáltatások működtetése.

A Személyes adatok feldolgozásába beletartoznak a következők: a kérések és megrendelések feldolgozásához és teljesítéséhez szükséges feladatok végrehajtása, mint például a kiegészítő információk iránti kérelmekre való válaszadás vagy ajánlatkérésre adott válasz (közvetlenül vagy egy hivatalos John Deere-kereskedésen keresztül), egy egyén személyazonosságának (vagy egy képviselő személyazonosságának) ellenőrzése annak érdekében, hogy engedélyezzék egy üzleti ügyfél fiókjához való hozzáférést, ellenőrizzék az ösztönző programokra való jogosultságot, feldolgozzák a termékregisztrációkat, valamint elérhetővé tegyék a kért árukat és szolgáltatásokat (beleértve az Ön és a hivatalos John Deere-kereskedés között folyó rendelési és kiszállítási folyamat elősegítését); aktiválják az aktiválást igénylő aktív szoftvereket és eszközöket; kezeljék a felhasználói fiókját (fiókjait), valamint feldolgozzák az áruk és szolgáltatások kifizetését; szerződéseket kössenek és teljesítsenek; feldolgozzák a garanciális igénybejelentéseket és garanciális szolgáltatásokat nyújtsanak; kiterjesztett szavatossági programokat biztosítsanak és kezeljenek, beleértve a szolgáltatási szerződések és a számlázás kezelését; fiókot regisztráljanak és hozzanak létre az Online szolgáltatásokban, beleértve a felhasználói fiók létrehozását és kezelését; valamint biztosítsák az Online szolgáltatásokat és azok funkcióit a felhasználónak, beleértve az Online szolgáltatások működtetését és kezelését, tartalmak megosztását, illetve az Online szolgáltatások keretében való kommunikációt és kapcsolattartást.

A feldolgozás jogalapját olyan jogszabályi rendelkezések képezik, amelyek értelmében (1) a feldolgozás szükséges minden olyan szerződéssel kapcsolatban, amelyet velünk köt meg (beleértve az Online szolgáltatásokra vonatkozó Használati feltételeket) vagy a velünk való szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez; (2) a feldolgozás szükséges ahhoz, hogy teljesítsük a ránk vonatkozó jogi vagy jogszabályi kötelezettségeinket; (3) a feldolgozás szükséges a John Deere, a John Deere Csoport egy tagja céljainak vagy egy külső fél (pl. kereskedés vagy üzleti ügyfél) jogos érdekeinek teljesítéséhez az ügyfélszolgálat, a termék- és ügyféltámogatás nyújtásával, képzéssel vagy más oktatási eseményekkel, és a termékek frissítéseire és fejlesztéseire, valamint a termékfejlesztésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban (amennyiben ezek a jogos érdekeket az Ön saját érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem írják felül); vagy (4) a feldolgozás az Ön hozzájárulásával történik.

b) Termék- és ügyféltámogatás: A termékekre és szolgáltatásokra való támogatás nyújtása, az ügyfelekkel, kereskedőkkel és támogatókkal való kapcsolat kezelése; diagnosztikák és javítások végzése; tájékoztatás, valamint termékbiztonság és a visszahívások kezelése.

A szolgáltatás és támogatás nyújtásának részeként ügyfélkapcsolat-kezelési rendszert használunk (Személyes adatok, Kapcsolattartási adatok, Beállításokra és kapcsolattartásra vonatkozó információk, nyilvánosan elérhető információk) abból a célból, hogy nyomon követhessük az ügyfél elköteleződését, biztosíthassuk a kapcsolattartási adatok naprakész voltát, átfogó képet kapjunk az Önnel (és a vállalkozásával) való üzleti viszonyunkról, elkerüljük az ugyanarra a témára vonatkozó kommunikáció ismétlődését, értékesítési és támogatási szolgáltatásokat nyújtsunk,valamint hogy válaszolhassunk minden üzenetére és kérésére.

Ebbe beletartozik a Személyes adatok feldolgozása a következő célból: képzések és más oktatási tevékenységek nyújtása az ügyfelek és azok személyzete, a kereskedők és azok személyzete, a beszállítók és azok személyzete számára; a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos időszakos karbantartás és támogatás biztosítása (beleértve a szoftverfrissítéseket); a kereskedők technikai segítségnyújtásra vonatkozó megkeresésekre történő válaszadás egy termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos probléma azonosítása vagy más diagnosztika céljából; valamint az Ön termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás nyújtása, beleértve a szolgáltatási információkat, a megerősítéseket, az értesítéseket, a frissítéseket, a támogatási és adminisztratív üzeneteket, valamint a biztonsági vagy jogi okokból megfogalmazott információk nyújtása, mint például a visszahívások és a biztonsági értesítések.

A feldolgozás jogalapját olyan jogszabályi rendelkezések képezik, amelyek értelmében (1) a feldolgozás szükséges minden olyan szerződéssel kapcsolatban, amelyet velünk köt meg (beleértve az Online szolgáltatásokra vonatkozó Használati feltételeket) vagy a velünk való szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez; (2) a feldolgozás szükséges ahhoz, hogy teljesítsük a ránk vonatkozó jogi vagy jogszabályi kötelezettségeinket (pl. tájékoztatás és visszahívások kezelése); (3) a feldolgozás szükséges a John Deere, a John Deere Csoport egy tagja céljainak vagy egy külső fél (pl. kereskedés vagy üzleti ügyfél) jogos érdekeinek teljesítéséhez az ügyfélszolgálat, a termék- és ügyféltámogatás nyújtásával, képzéssel vagy más oktatási eseményekkel, és a termékek frissítéseire és fejlesztéseire, valamint a termékfejlesztésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban (amennyiben ezek a jogos érdekeket az Ön saját érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem írják felül); vagy (4) a feldolgozás az Ön hozzájárulásával történik.

c) Hirdetések: A John Deere és a John Deere Csoport tagjainak vagy kereskedőinknek, beszállítóinknak és partnereinknek termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó információk és ajánlatok nyújtása, beleértve az Ön érdeklődésén, személyes és üzleti jellemzőin és tartózkodási helyén alapuló ajánlatokat is.

Mi (vagy külső felek, mint pl. egy hivatalos John Deere-kereskedés) ezeket a tájékoztatókat és ajánlatokat e-mailen, postán, online (beleértve az Online szolgáltatások keretében nyújtott személyre szabott reklámokat és tartalmakat), a közösségi média felületein, szöveges üzenetben, leküldéses értesítések formájában és más módon küldjük el. A marketinggel és a közösségimédia-platformokkal kapcsolatban az álnéven szereplő információk (Személyes adatokkal vagy kapcsolattartási adatokkal kapcsolatos titkosítási kivonatok) továbbíthatók a közösségimédia-platformokra annak érdekében, hogy egyezést hozzunk létre a közösségi médián létrehozott fiókjával, valamint hogy lehetővé tegye a számunkra, hogy a platformon hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek. Ahogyan azt az 5. fejezetben részletesen kifejtjük, mi (vagy külső felek) cookie-kat és más hasonló technológiákat használunk az Online szolgáltatások személyre szabásához, vagy az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetések külső felek weboldalain való megjelenítéséhez.

Ebbe beletartozik a Személyes adatok következő célokból történő feldolgozása: hirdetési és marketingprogramok létrehozása személyes adatok feldolgozása révén (Személyes adatok, Kapcsolattartási adatok, Beállításokra és kapcsolattartásra vonatkozó információk, Felhasználásra vonatkozó adatok, Automatikusan gyűjtött információk), annak érdekében, hogy az online és offline érdeklődésének megfelelő termékeket és szolgáltatásokat javasolhassunk, valamint az Online szolgáltatások személyre szabása és Ön érdeklődési körének jobban megfelelő kialakítása.

A feldolgozás jogalapját olyan jogszabályi rendelkezések képezik, amelyek értelmében (1) a feldolgozás szükséges a John Deere, a John Deere Csoport egy tagja céljainak vagy egy külső fél (pl. kereskedés) jogos érdekeinek teljesítéséhez a marketing és a piacfelmérések lebonyolítása, új ügyfelek szerzése, a beállítások megismerése az ajánlatok jobb személyre szabása, és egy (potenciális) ügyfél szükségleteinek megfelelő termékek és szolgáltatások ajánlására vonatkozóan (amennyiben ezeket a jogos érdekeket az Ön saját érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem írják felül); vagy (2) a feldolgozás az Ön hozzájárulásával történik.

d) Felmérések és promóciós események: olyan nyereményjátékok, versenyek, hűségprogramok és más promóciós események kezelése, amelyekre jelentkezik vagy amelyekben részt vesz, mint például látogatások megtervezése és megszervezése a John Deere Csoport létesítményeibe és látnivalóiba, illetve termékbemutatókon vagy egyéb kereskedelmi bemutatókon történő részvétel.

A feldolgozás jogalapját olyan jogszabályi rendelkezések képezik, amelyek értelmében (1) a feldolgozás szükséges minden olyan szerződéssel kapcsolatban, amelyet velünk köt meg (beleértve a Promóciós eseménnyel kapcsolatos Használati feltételeket) vagy a velünk való szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez; (2) a feldolgozás szükséges a John Deere céljainak vagy a John Deere Csoport egy tagja jogos érdekeinek teljesítéséhez a marketing és a piacfelmérések lebonyolítása, (potenciális) ügyfeleknek történő szolgáltatások nyújtása és új ügyfelek szerzése (amennyiben ezeket a jogos érdekeket az Ön saját érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem írják felül); vagy (3) a feldolgozás az Ön hozzájárulásával történik.

e) Egyéb tájékoztatás: olyan információk nyújtása, amelyek megfelelhetnek az érdeklődési körének, például közlemények, emlékeztetők, szolgáltatáskimaradások, termékfejlesztési programok és műszaki szolgáltatásokkal kapcsolatos közlemények; a John Deere vállalattal, a John Deere Csoport tagjaival kapcsolatos hírek, vállalati magazinok (mint a The Furrow és a Homestead) és katalógusok; valamint kereskedelmi bemutatókra, termékbemutatókra és más eseményekre való meghívások.

A feldolgozás jogalapját olyan jogszabályi rendelkezések képezik, amelyek értelmében (1) a feldolgozás szükséges minden olyan szerződéssel kapcsolatban, amelyet velünk köt meg (beleértve a kiadványainkra vonatkozó Használati feltételeket) vagy a velünk való szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez; (2) a feldolgozás szükséges a John Deere, a John Deere Csoport egy tagja céljainak vagy egy külső fél (pl. kereskedés) jogos érdekeinek teljesítéséhez a marketing és a piacfelmérések lebonyolítása, új ügyfelek szerzése és ügyféltámogatás nyújtása, valamint a termékek frissítéseire és javításaira vonatkozó hírek közlése a (jövőbeli) ügyfeleknek, illetve a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb információk (amennyiben ezek a jogos érdekeket az Ön saját érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem írják felül); vagy (4) a feldolgozás az Ön hozzájárulásával történik.

f) Kutatás; Termékek és szolgáltatások fejlesztése: a meglévő termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák azonosítása és észlelése, a termékek és szolgáltatások használatának megértése, a hirdetés hatékonyságának elemzése, kutatások folytatása, a termékek és szolgáltatások javítása, valamint új termékek és szolgáltatások fejlesztése (beleértve az álnevesített és anonimizált adatokat).

Ebbe beletartozik a Személyes adatok következő célokból történő feldolgozása: a célközönség méretének az ügyfelek elkötelezettségének felmérése; tapasztalati felmérések küldése, az online és offline kutatási panelekben való részvétel lehetővé tétele és a válaszok elemzése; a termelési és tesztelési termékek, illetve a szolgáltatások teljesítményének és működésének értékelése (ideértve a Használati adatokat); a hibakódok és egyéb, a gépekről származó működési adatok, garanciális igénybejelentések és a kereskedésektől érkező, műszaki segítségnyújtásra vonatkozó megkeresések áttekintése a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák észlelésére vonatkozóan (ideértve a biztonsági problémákat), a termékek és szolgáltatások javítása, valamint új termékek és szolgáltatások fejlesztése; a teljesítmény javítása, hibaelhárítás és az Online szolgáltatások javítása (pl. böngészési adatok felhasználása az Online szolgáltatások meglátogatása és használata során a Szolgáltatások intuitívabbá tétele érdekében).

A feldolgozás jogalapját olyan jogszabályi rendelkezések képezik, amelyek értelmében (1) a feldolgozás szükséges minden olyan szerződéssel kapcsolatban, amelyet velünk köt meg (beleértve az Online szolgáltatásokra vonatkozó Használati feltételeket) vagy a velünk való szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez; (2) a feldolgozás szükséges a John Deere, a John Deere Csoport egy tagja jogos érdekeinek teljesítéséhez a termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatban fellépő problémák azonosítása, kutatások végzése és elemzések készítése, a termékek és szolgáltatások javítása, valamint új termékek és szolgáltatások kifejlesztése érdekében (amennyiben ezeket a jogos érdekeket az Ön saját érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem írják felül); (3) a feldolgozás egy egyén létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges (pl. azonosítás vagy biztonsági problémák); (4) a feldolgozás szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk jogi kötelezettségeinknek (pl. termékbiztonság, visszahívások) vagy (5) a feldolgozás az Ön hozzájárulásával történik.

g) Fizikai biztonság: Fizikai biztonság bevezetése és fenntartása, a létesítményekhez való hozzáférés kezelése; valamint a létesítményekhez való hozzáférés felülvizsgálata különböző incidensek vagy olyan események kapcsán, amelyek során meg kell vizsgálni az illetéktelen hozzáférés, a veszteség vagy lopás lehetőségét.

Ebbe beletartozik a Személyes adatok következő célokból történő feldolgozása: felhasználói azonosítók, belépőkártyák, kulcsok és egyéb hozzáférési kezelési módszerek létrehozása és kezelése annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő jogosultsággal rendelkezzen a John Deere vállalat vagy a John Deere Csoport létesítményeibe történő belépéshez (pl. hozzáférés-vezérlés és illetéktelen hozzáféréssel szembeni védelem); valamint a John Deere vagy a John Deere Csoport egyik tagja létesítményeinek megfigyelése (beleértve a zártláncú televíziók és egyéb kameratípusok használatát) az emberek védelme, valamint a John Deere vagy a John Deere Csoport egyik tagja tulajdonát érintő lopás, vandalizmus és kár elleni védelem érdekében. Ugyancsak idetartozik a létesítményekhez vagy az engedélyezett területekre történő belépés rögzítésének feldolgozását (pl. egyének belépésének és távozásának rögzítése) annak érdekében, hogy megfelelően kivizsgálhassunk minden illetéktelen hozzáférést, elvesztést vagy lopást.

A feldolgozás jogalapját olyan jogszabályi rendelkezések képezik, amelyek értelmében (1) a feldolgozás szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk jogi kötelezettségeinknek; (2) a feldolgozás egy egyén létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges; (3) a feldolgozás szükséges a John Deere, a John Deere Csoport egy tagja jogos érdekeinek teljesítéséhez vállalkozásaink, helyiségeink és eszközeink fizikai és elektronikai biztonságát (azaz a vállalat – fizikai vagy szellemi tulajdona – megfelelő védelmének biztosítása), valamint az illetéktelen hozzáférés, elvesztés vagy lopás megfelelő kivizsgálása (amennyiben ezeket a jogos érdekeket az Ön saját érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem írják felül). Ha bűncselekményre vagy bűnösséget megállapító ítéletre vonatkozó adatokat dolgozunk fel, az ilyen feldolgozás az EU- vagy EGT-tagállam jogszabályainak megfelelően történik.

h) Hálózat/Kiberbiztonság: elektronikus biztonság nyújtása (hálózat és kiberbiztonság), beleértve a biztonsági események azonosítását, a védelmet, az észlelést, a biztonsági eseményekre történő reagálást, valamint a helyreállítást.

Ebbe beletartozik a Személyes adatok következő célokból történő feldolgozása: a fenyegetések, biztonsági rések és veszélyek azonosítása; a felhasználók azonosítása, hitelesítése és megfelelő jogosultságának meghatározása; hitelesítő adatok kibocsátása és visszavonása; felhasználói hozzáférési jogosultságok hozzárendelése és kezelése; az illetéktelen hozzáférés vagy az adatfeldolgozás, valamint a rosszindulatú kódok terjesztésének megelőzése és észlelése; szolgáltatásmegtagadási támadások és egyéb, a számítógépeket és az elektronikus hírközlési rendszereket érintő károk megállítása; a csalások, bűncselekmények vagy az IT-szolgáltatások rendellenes használatának megelőzése és észlelése; a levélszemét, az adathalászati próbálkozások, valamint a számítógépes vírusok és más kártevő szoftverek blokkolása; termék- és felhasználói biztonság nyújtása, valamint a bizalmas és egyéb adatok (pl. Személyes adatok) illetéktelen továbbításának megelőzése.

A Deere & Company szervezet Globális Biztonsági csapata elsősorban Moline városában (Illinois állam) található (de idetartoznak a John Deere Csoport más tagjainál lévő egyének is) abból a célból dolgoz fel Személyes adatokat, hogy a segítségünkre legyen a gyanús incidensek és események azonosításában és vizsgálatában (beleértve a kriminalisztikai vizsgálatokat is), a koordinált válaszadásban, valamint a működés visszaállításában.

A feldolgozás jogalapját olyan jogszabályi rendelkezések képezik, amelyek értelmében (1) a feldolgozás szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk jogi kötelezettségeinknek; (2) a feldolgozás egy egyén létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges; (3) a feldolgozás szükséges a John Deere, a John Deere Csoport egy tagja jogos érdekeinek teljesítéséhez az érintett fél – fizikai vagy szellemi tulajdona – megfelelő védelmének biztosítása, valamint a hálózat- és információbiztonság nyújtása érdekében (amennyiben ezeket a jogos érdekeket az Ön saját érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem írják felül). Ha bűncselekményre vagy bűnösséget megállapító ítéletre vonatkozó adatokat dolgozunk fel, az ilyen feldolgozás az EU- vagy EGT-tagállam jogszabályainak megfelelően történik.

i) IT-műveletek: IT-rendszerek, -alkalmazások és az IT-infrastruktúra kezelése (beleértve az ITrendszerek és az IT-infrastruktúra teljesítményének nyomon követését), információtechnológiai ellenőrzések végrehajtása, valamint információs és kommunikációs szolgáltatások nyújtása.

Ebbe beletartozik a Személyes adatok következő célokból történő feldolgozása: a kommunikáció megkönnyítése és egyéb IT-eszközök használata; a John Deere vagy a John Deere Csoport egy tagja alkalmazása használatának kezelése; az IT-rendszerekkel és IT-eszközökkel kapcsolatos problémák azonosítása és megoldása; frissítések és javítások telepítése; az üzletmenet folytonosságának biztosítása, beleértve a biztonsági másolatok készítését is; valamint az ügyfélszolgálat kezelése.

A feldolgozás jogalapját olyan jogszabályi rendelkezések képezik, amelyek értelmében (1) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; (2) a feldolgozás szükséges a John Deere vagy a John Deere Csoport egy tagja céljainak teljesítéséhez az információs és kommunikációs technológiai infrastruktúra kezelése, karbantartása és működtetése érdekében (amennyiben ezeket a jogos érdekeket az Ön saját érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem írják felül).

j) Üzleti tevékenységek: A John Deere és a John Deere Csoport napi tevékenységének kezelése, adatelemzés az üzleti teljesítményről készített jelentések érdekében, valamint a vállalatirányítás (beleértve az ellenőrzés(eke)t, a megfelelést érintő ellenőrzéseket és egyéb kockázatkezelési tevékenységeket (ideértve a biztosítások megkötését is)).

Idetartozik a Személyes adatok következő célokból történő feldolgozása: szervezetelemzés, fejlesztés és gazdálkodási jelentés (beleértve a modellezést és a kockázati modellek kidolgozását); a munka ütemezése és az eszközök kezelése; a pénzügyi számlák kezelése, ideértve a kifizetések feldolgozását, valamint a követelések és tartozások kezelését; a taktikai és stratégiai tervezés; projekt- és szervezetmenedzsment; adatmegőrzés és adatarchiválás; kapcsolatkezelés; külső felekkel való kapcsolatok kezelése (eladók, beszállítók, üzleti partnerek, kereskedések);a jogok védelme és érvényesítése; belső és külső ellenőrzés; újraszervezés, akvizíció, összeolvadás, szétválás, leválasztás tervezése és végrehajtása; valamint a személyes adatok anonimizálás/azonosításra alkalmatlanná tétel céljából történő feldolgozása.

A szervezet nevében a John Deere Csoport közösen kezeli a Személyes adatok bizonyos kategóriáit (pl. Személyes adatok, kapcsolattartási adatok, Használati adatok, Beállításokra és kapcsolattartásra vonatkozó információk stb.) a John Deere Csoport egyéb tagjainak egyidejű üzleti folyamatai esetében – ideértve a John Deere vállalatot is A John Deere Csoport együttesen igazgatja azt az infrastruktúrát, amelyben a John Deere Csoport tagjai saját célokra dolgoznak fel Személyes adatokat.

A feldolgozás jogalapját olyan jogszabályi rendelkezések képezik, amelyek értelmében(1) a feldolgozás szükséges ahhoz, hogy teljesítsük a ránk vonatkozó jogi kötelezettségeinket; (2) a feldolgozás szükséges a John Deere, a John Deere Csoport egy tagja jogos érdekeinek teljesítéséhez a John Deere Csoport napi tevékenységének kezelése és működtetése, a John Deere és a John Deere Csoport pénzügyeinek kezelése, a John Deere vállalatot és a John Deere Csoportot potenciálisan érintő kockázatok kezelése, a vállalatirányítás és az információkezelés, az üzleti tranzakciók értékelése, valamint az egyesítési és akvizíciós tevékenységek értékelése (ideértve az akvizíciós célpontok esetében elvégzendő megfelelő átvilágítási eljárást) (amennyiben ezeket a jogos érdekeket az Ön saját érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem írják felül).

k) Jogosultság : A termékekre, szolgáltatásokra vagy ajánlatokra való jogosultság meghatározása; ellenőrzés vagy segítségnyújtás az ügyfél személyazonosságának ellenőrzésével; szabályozási megfelelési kötelezettségeknek való megfelelés; kormányzati vagy egyéb szankciójegyzékekkel történő összevetés, valamint a belső megfelelési követelményeknek való megfelelés.

Ebbe beletartozik a Személyes adatok következő célokból történő feldolgozása: az ügyfél megismerése érdekében végzett átvilágítás végzése (beleértve a különböző forrásokból származó információk – például nyilvános adatok – felhasználását, valamint a személyazonosságok ellenőrzése); hitelképességi és hitelminősítési vizsgálatok, valamint kockázatértékelés végzése; szankciójegyzékkel való összehasonlítás, valamint egyéb szabályozási követelményeknek való megfelelés (beleértve a John Deere Csoport más tagjaira vonatkoazó kötelezettségeket is), mint például annak ellenőrzése, hogy Ön politikai közszereplőnek minősül-e, valamint a terrorizmus finanszírozása felderítésének való megfelelés és a megelőzésre vonatkozó követelmények.

A Deere & Company szervezet Globális Kereskedelmi Megfelelési Csoport (Global Trade Compliance Group) elsősorban Moline városában (Illinois állam) található (de idetartoznak a John Deere Csoport más tagjainál lévő egyének is) ebből a célból dolgoz fel Személyes adatokat. A Globális Kereskedelmi Megfelelési Csoport (Global Trade Compliance Group) elsődleges felelőssége a szankciójegyzékeken lévő egyének azonosítása és kezdeti egyezésének vizsgálata, valamint a hibás egyezések kivizsgálása és tisztázása.

A feldolgozás jogalapját olyan jogszabályi rendelkezések képezik, amelyek értelmében (1) a feldolgozás szükséges minden olyan szerződéssel kapcsolatban, amelyet velünk köt meg (beleértve az Online szolgáltatásokra vonatkozó Használati feltételeket) vagy a velünk való szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez; (2) feldolgozás szükséges ahhoz, hogy teljesítsük a ránk vonatkozó jogi vagy jogszabályi kötelezettségeinket; (3) a feldolgozás egy egyén létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges; (4) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy (5) a feldolgozás a John Deere vagy a John Deere Csoport jogos érdekeinek védelme érdekében szükséges a pénzmosás és a szankciók megsértése, a csalások megelőzése és felderítése, valamint a (jövőbeli) ügyfeleink és üzleti partnereink jobb megismerése érdekében szükséges (amennyiben ezek a jogos érdekeket az Ön saját érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem írják felül); vagy (4) a feldolgozás az Ön hozzájárulásával történik. Ha különleges adatokat dolgozunk fel, ezeket az EU vagy az EU/EGT tagállamaiban érvényes jogszabályoknak megfelelően tesszük, ideértve szükség esetén a jogi igények előterjesztését, érvényesítését, illetve védelmét. Ha bűncselekményre vagy bűnösséget megállapító ítéletre vonatkozó adatokat dolgozunk fel, az ilyen feldolgozás az EU- vagy EGT-tagállam jogszabályainak megfelelően történik.

l) Jogszabályok betartása; Bírósági eljárások: az alkalmazandó jogszabályoknak és hatósági rendelkezéseknek való megfelelés; valamint a jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme.

Ebbe beletartozik a Személyes adatok következő célokból történő feldolgozása (beleértve a különleges adatokat és a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre és bűncselekményre vonatkozó adatokat is): a John Deere Csoport jogi és egyéb kötelezettségeinek való megfelelés (beleértve az Ön tartózkódási helyétől eltérő országok jogszabályait és hatósági rendelkezéseit); a kormányzati ellenőrzéseknek és a kormányzat vagy egyéb közigazgatási hatóság kéréseinek való megfelelés (beleértve az Ön tartózkódási helyétől eltérő országokat); jogi nyomozásokra történő válaszadás; a törvényes jogok és jogorvoslati eljárások kezdeményezése, ideértve a vállalat jogainak és tulajdonának, valamint mások és a John Deere Csoport tagjai jogainak, tulajdonának és biztonságának védelmét; valamint a peres ügyekre történő felkészülés és védelem, illetve a belső panaszok és jogi igények kezelése (ideértve az egyesült államokbeli peres ügyeket és kormányzati kéréseket).

A feldolgozás jogalapját olyan jogszabályi rendelkezések képezik, amelyek értelmében (1) a feldolgozás szükséges ahhoz, hogy teljesítsük a ránk vonatkozó jogi kötelezettségeinket; (2) a feldolgozás szükséges a John Deere, a John Deere Csoport egy tagja jogos érdekeinek teljesítéséhez a John Deere Csoport napi tevékenységének kezelése és működtetése, a John Deere és a John Deere Csoport pénzügyeinek kezelése, a vállalatunkat potenciálisan érintő kockázatok kezelése, a vállalatirányítás és az információkezelés, valamint a nem uniós jogszabályoknak és azon egyéb országok jogszabályainak való megfelelés érdekében, amelyekben a John Deere Csoport jelen van (amennyiben ezeket a jogos érdekeket az Ön saját érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem írják felül). Ha különleges adatokat dolgozunk fel, ezeket az EU vagy az EU/EGT tagállamaiban érvényes jogszabályoknak megfelelően tesszük, ideértve szükség esetén a jogi igények előterjesztését, érvényesítését, illetve védelmét. Ha bűncselekményre vagy bűnösséget megállapító ítéletre vonatkozó adatokat dolgozunk fel, az ilyen feldolgozás az EU- vagy EGTtagállam jogszabályainak megfelelően történik.

m) Vizsgálatok: A csalások, a vállalati irányelvek megsértésére vagy más illetéktelen, jogsértő vagy nem megfelelő tevékenységek (beleértve a bűncselekményeket) megelőzésére, felderítésére és kivizsgálására irányuló tevékenységek.

Ebbe beletartozik a Személyes adatok következő célokból történő feldolgozása: megfelelési ügyek és a forródrótokon történő bejelentések kivizsgálása és az azokra történő válaszadás (beleértve egy bejelentési forródrót működtetését az egyesült államokbeli Sarbanes-Oxley törvény értelmében).

A megfelelési kivizsgálásokat illetően a John Deere Csoport elsősorban az Illinois államban található Moline városában lévő Globális Üzleti Magatartási és a Globális Vállalati Biztonsági és Felkészültségi Központ (Center for Global Business Conduct and Global Enterprise Security & Preparedness) (beleértve a John Deere Csoport egyéb tagjainál lévő egyéneket is) felelős, támogatja a John Deere vállalatot.

A feldolgozás jogalapját olyan jogszabályi rendelkezések képezik, amelyek értelmében(1) a feldolgozás szükséges ahhoz, hogy teljesítsük a ránk vonatkozó jogi kötelezettségeinket;(2) a feldolgozás szükséges a John Deere, a John Deere Csoport egy tagja jogos érdekeinek teljesítéséhez a John Deere Csoport üzleti tevékenységének kezelése és működtetése, a John Deere vállalatot és a John Deere Csoportot potenciálisan érintő kockázatok kezelése, a vállalatirányítás és az információkezelés, valamint a nem uniós jogszabályoknak és azon egyéb országok jogszabályainak való megfelelés érdekében, amelyekben a John Deere Csoport jelen van (amennyiben ezeket a jogos érdekeket az Ön saját érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem írják felül). Ha különleges adatokat dolgozunk fel, ezeket az EU vagy az EU/EGT tagállamaiban érvényesk jogszabályoknak megfelelően tesszük. Ha bűncselekményre vagy bűnösséget megállapító ítéletre vonatkozó adatokat dolgozunk fel, az ilyen feldolgozás az EU- vagy EGTtagállam jogszabályainak megfelelően történik.

4. Külső felek, akikkel megosztjuk vagy akik számára közzétesszük a Személyes adatokat

a) A személyes adatokat a John Deere és a John Deere Csoport tagjaival osztjuk meg a jelen Nyilatkozatban meghatározott célokra. A John Deere Csoport tagjai a jelen Nyilatkozatnak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, kivéve, ha erről eltérő tájékoztatást nyújtottak Önnek.

b) A 3. fejezetben megfogalmazott célok elérése érdekében a John Deere Csoporton belül megosztjuk vagy közzétesszük a személyes adatokat. Felhasználjuk a John Deere Csoport szakértelmét és tudását, mint például a központosított HR-t, a számvitelt, a kincstári műveleteket, a kockázatkezelés, a vállalatirányítást, az információtechnológiát és a biztonsági funkciókat. A jelen Nyilatkozat 3. fejezetében a John Deere és a John Deere Csoport tagjaira történő hivatkozások általában olyan esetekre utalnak, amikor a John Deere Csoport tagjai közös adatkezelőként működnek a John Deere vállalattal együtt.

c) Szükség esetén közzétesszük a személyes adatokat annak érdekében, hogy teljesíthessük az Ön által kért vagy jóváhagyott tranzakciót, vagy hogy egy terméket vagy szolgáltatást nyújtsunk Önnek. Ilyen például a fizetési adatok megadása a bankoknak és más pénzügyi intézményeknek a kifizetés feldolgozása érdekében. Akkor is megosztjuk az adatokat, amikor erre utasít bennünket. Ezenkívül kiegészítő információkat kérhet egy termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan, vagy ajánlatot kérhet az Online szolgáltatásokban, amelyet ellenőrzés céljából elküldünk a régiójában lévő hivatalos John Deere-kereskedésnek, hogy kielégíthessük igényeit. Ahogyan azt a 12. fejezetben kiemeltük, értékeléseket és visszajelzéseket is megoszthat a fórumokon és más, a nyilvánosság számára létrehozott felületeken.

d) Megosztjuk vagy közzétesszük a személyes adatait a hivatalos John Deere-kereskedők, nagykereskedők és üzleti partnerek számára, a 3. fejezetben feltüntetett célokkkal összefüggésben.

Például egy hivatalos John Deere-kereskedés a kapcsolattartó Ön és közöttünk a John Deere vállalattal való kapcsolatának kezelését illetően, beleértve az árajánlatok megszerzésében való segítséget, berendezések vagy szolgáltatások vásárlását, alkatrészek rendelését, termékek és szolgáltatások kezelését (beleértve az előfizetéseket is), a finanszírozást és a jótállási szolgáltatásokat is.

e) Ha Ön egy ügyfél vagy kereskedő alkalmazottja vagy képviselője, az adatokat megosztjuk vagy közzétesszük az ügyfél vagy kereskedő számára.

f) A személyes adatokat külső szolgáltatókkal is megosztjuk (ezeket általában „adatfeldolgozónak” nevezik), hogy a nevünkben teljesítsék a célunkat.

Például technológiai vállalatok, mint például szoftver- és számítástechnikai szolgáltatásokat nyújtó vállalatok (pl. adatkezelési és tárolási szolgáltatások, tárhelyszolgáltatók, szoftverszolgáltatások, webes üzemeltetési és levelezőszolgáltatások); hardvereket és berendezéseket nyújtó technológiai vállalatok (pl. számítógépgyártók és -forgalmazók); támogatási szolgáltatásokat – például üzleti támogatási szolgáltatásokat nyújtó vállalatok (pl. levelezési szolgáltatók, nyomtatási szolgáltatások, irodatakarítás, valamint riasztóberendezéseket felszerelő, karbantartó és nyomon követő vállalatok); pénzügyi ügyintézéssel foglalkozó vállalatok; hulladékelszállítással foglalkozó vállalatok (pl. iratmegsemmisítés); illetve elemzési szolgáltatók. Bizonyos esetekben ezek a vállalatok közvetlenül Öntől gyűjtik az adatokat a nevünkben.

g) Megtörténik, hogy Személyes adatokat osztunk meg vagy teszünk közzé más vállalatokkal annak érdekében, hogy különleges vagy professzionális funkciókat lássanak el a nevünkben (ezeket általában adatfeldolgozónak nevezik).

Ilyenek például a pénzügyi intézmények, mint a kifizetések feldolgozói és a bankok, amelyek részt vesznek a kifizetések feldolgozásában vagy finanszírozást nyújtanak; olyan pénzügyi intézmények, mint a biztosítási ügynökök és biztosítótársaságok, amelyek segítenek a kockázatkezelésben; támogatási szolgáltatások, mint a vállalkozástámogató vállalatok, illetve képzéseket nyújtóvállalatok; a termékeinket kiszállító fuvarozási vállalatok; vezetékes és mobil telekommunikációs szolgáltatásokat biztosító telekommunikációs vállalatok; technológiát és hardvert (például telekommunikációs felszerelést) biztosító vállalatok; egészségügyi felszereléseket és szolgáltatásokat biztosító vállalatok (például orvosi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók); valamint egyéb felek (például jogi és szabályozási hatóságok, könyvelők, könyvvizsgálók, jogászok és egyéb külső szakmai tanácsadók), akik az ellenőrzésben, a megfelelésben és a vállalatirányítási funkciókban és/vagy a jogszabályi előírásoknak való megfelelésben támogatnak bennünket.

h) Az Online szolgáltatások olyan beépülő modulokat vagy külső felektől származó tartalmakat ölelnek fel, mint például a Facebook (a „Tetszik” gomb), Twitter („Megosztás a Twitteren” gomb), a LinkedIn vagy a Google. A beépülő modulok vagy tartalmak gyűjthetik az IP-címét; az Online szolgáltatásokon meglátogatott oldala(ka)t; és használhatják saját Cookie-jaikat és hasonló technológiákat. Amennyiben valamilyen közösségi hálózatra bejelentkezve látogatja meg AZ Online SzolgáltatásOKAt, a közösségi média beépülő moduljai lehetővé tehetik, hogy a közösségimédia-weboldal adatokat kapjon arról, hogy Ön meglátogatta az Online szolgáltatásokat, és hogy azt közösségimédiafiókjához kapcsolják.

Például az Online szolgáltatások használja a Google Térképet. A Google Térkép használatával kötelezőek Önre nézve a Google Térkép/Google Föld Kiegészítő Általános szerződési feltételei (beleértve a Google Adatvédelmi szabályzatát).

i) Ugyancsak megosztunk vagy közzéteszünk személyes adatokat jogi, megfelelési, kormányzati célokból vagy peres ügyekben történő használatra.

Például:

 • Szükség esetén megosztjuk vagy közzétesszük a személyes adatokat a vásárlók, azok ügyvédei vagy szakmai tanácsadói, bíróságok, törvényszékek, az eljárásban részt vevő mindkét fél és azok szakmai tanácsadói számára, a John Deere üzleti tevékenységének vagy eszközei (részben vagy teljes egészében) értékesítésének vagy átruházásának (beleértve egy újraszervezést, fúziót, eladást, vegyesvállalatot, megszűnést, felszámolást vagy csődöt) befolyásolása érdekében.
 • Megosztjuk vagy közzétesszük a személyes adatokat a jogaink védelme és érvényesítése, a tulajdonunk védelme, mások és a John Deere Csoport tagjai jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme, csalás vagy más jogellenes cselekedet elleni védelem, bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy büntetőeljárás alá vonása érdekében, vagy bármilyen más szükséges módon a külső ellenőrzés, a megfelelés és a vállalatirányítási funkciók támogatása érdekében.
 • Abban az esetben is megosztunk Személyes adatokat, ha azt a jogszabály előírja (beleértve az Ön tartózkodási helyétől eltérő országok jogszabályait is), mint pl. idézésre való válaszadás, házkutatási parancs, bírósági végzés és más jogi eljárás, beleértve az Egyesült Államokban és John Deere Csoport más országaiban lévő bűnüldöző szerveket, törvényszékeket és bíróságokat.

Vegye figyelembe, hogy nem személyes adatnak minősülő információkat is megoszthatunk és közzétehetünk Önről. Például közzétehetünk olyan jelentéseket, amelyek összesített és statisztikai adatokat tartalmaznak ügyfeleinkről és berendezéseinkről.

5. Cookie-k és hasonló adatgyűjtési technológiák

Amikor meglátogatja az Online szolgáltatásokat vagy rákattint egy üzenetre (pl. a John Deere által küldött e-mailre), a John Deere (vagy külső felek) automatikus módon információkat és adatokat gyűjt olyan technológiák használata révén, mint a szerver- vagy használati naplók, böngésző- vagy http cookie-k, helyileg megosztott objektumok, helyi tárolás, adatgyűjtő jelek/képpontcímkék, beágyazott parancsfájlok, ETagek, szerver–szerver-kapcsolatok, és más hasonló adatgyűjtési technikák.

Az alábbi rész pusztán összegzés. Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használja a John Deere (vagy külső felek) a cookie-kat és a hasonló technológiákat a John Deere weboldalain és az Online szolgáltatásokban, vagy arról, hogy hogyan kezelheti ezeket a technológiákat, olvassa el a Cookiehasználattal kapcsolatos nyilatkozatunkat.

Ezeket a technológiákat általában arra használjuk, hogy biztosítsuk az Online szolgáltatások megfelelő működését, megjegyezzük beállításait vagy választásait, segíthessük az Online szolgáltatások fejlesztését, mérhessük a tájékoztatásainkra adott válaszokat, javíthassuk a kommunikációnkat és a hirdetéseinket, személyre szabott élményt nyújthassunk az Online szolgáltatások keretén belül, észlelhessünk és megelőzhessünk bizonyos csalásfajtákat, valamint hogy releváns hirdetéseket jeleníthessünk meg. Bizonyos esetekben a cookie-k és hasonló adatgyűjtési technológiák használata révén társítjuk az összegyűjtött információkat egyéb, Önre vonatkozó Személyes adatokkal, ahogyan azt a jelen nyilatkozat 3. fejezetében is bemutattuk.

Külső feleket bíztunk meg azzal, hogy a webes feldolgozásunkra vonatkozóan nyomonkövetési és jelentési funkciókat végezzenek a számunkra. Más külső felek segítenek abban, hogy az Online szolgáltatásokban vagy az Ön által meglátogatott külső felek oldalain és szolgáltatásaiban személyre szabott tartalmat és releváns hirdetéseket jelenítsünk meg. Ezek a külső felek cookie-kat és más hasonló adatgyűjtési technológiákat alkalmazhatnak az Online szolgáltatásokat érintő használatára vonatkozó szokásairól és a külső felek weboldalain és szolgáltatásain végzett tevékenységeiről annak érdekében, hogy személyesen Önnek célzott hirdetéseket tudjanak megjeleníteni.

6. „Mesélje el barátainak” funkciók

A John Deere a weboldalainkon egy „mesélje el barátainak” funkciót is elérhetővé tesz. Ha a funkció használata mellett dönt, a barátjának automatikusan küldünk egy e-mailt az Ön által meghatározott információkkal, és meghívjuk, hogy látogasson el weboldalunkra. A John Deere ezeket az adatokat kizárólag arra használja, hogy egyszeri e-mailt küldjön, és nem őrzi meg az információkat.

7. Az érintettek jogai

A helyi jogszabályoktól függően a személyes adatokkal kapcsolatban bizonyos jogait ingyenesen gyakorolhatja: (a) Hozzáférés: jogosult arra, hogy megtudja, hogy feldolgozzuk-e a Személyes adatait, a feldolgozás célját, az adatok kategóriáit, az adatok címzettjeivel kapcsolatos információkat, valamint azon nem uniós országokat, ahol a címzettek találhatók, az adatok nem uniós országokba történő továbbítása esetén alkalmazott garanciákat, az adatok tárolásának időtartamát vagy ennek meghatározási kritériumait, a jogaival kapcsolatos további információkat, a vállalat adatfeldolgozási tevékenységeit és az adatszolgáltatók kilétét, valamint a feldolgozás jelentős és várható következményeit; (b) Helyesbítés: Joga van kérelmezni a pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését; (c) Hordozhatóság: joga van a nekünk megadott személyes adatai rendszerezett, általánosan használt és géppel olvasható formátumban történő elküldését kérni annak érdekében, hogy a személyes adatokat akadályoztatás nélkül egy másik entitásnak továbbítsa. Ez a jog akkor érvényes, ha a feldolgozás a hozzájárulása vagy egy szerződés alapján történik, és ha a feldolgozást automatizált módon hajtják végre; (d) Korlátozás: joga van személyes adatainak korlátozását kérni, amennyiben (i) vitatja az adatok pontosságát – bizonyos időre szükségünk van a kérelme ellenőrzéséhez; (ii) a feldolgozás jogellenesen történt, és nem engedélyezi az adatok törlését, hanem ehelyett ezek korlátozását kéri; (iii) már nincs szükségünk az adataira, de Ön tájékoztat bennünket arról, hogy szüksége van rájuk egy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, vagy (iv) tiltakozik a közérdeken vagy jogos érdeken alapuló feldolgozás ellen – bizonyos időre szükségünk van a kérelme ellenőrzéséhez; és (e) Törlés: kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben ezekre az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, ha visszavonta a hozzájárulását, vagy ha nincs jogalap az adatok feldolgozására, tiltakozott az adatok feldolgozása ellen, és nincs ezt felülíró jogalap, a Feldolgozás jogellenes, vagy a törlésre jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében van szükség.

Tiltakozás: jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos kényszerítő erejű és törvényes okokból tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, kivéve azokat az eseteket, amikor a jogi rendelkezések kifejezetten engedélyezik ezt. Ezenkívül joga van tiltakozni személyes adatainak közvetlen üzletszerzési célú kezelése ellen.

Amennyiben gyakorolni szeretné a fenti jogok bármelyikét, vagy aggályai vannak Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, használja az érintettek jogaival foglalkozó, [itt] elérhető portált. Felhívjuk figyelmét, hogy ezenfelül jogában áll panaszt benyújtani egy illetékes felügyeleti hatósághoz. Ez elsősorban a tartózkodási helye, munkahelye szerinti tagállam felügyeleti hatósága vagy az a hely, ahol a panaszban leírt probléma bekövetkezett.

Amennyiben kérdései vannak a John Deere Csoport különböző tagjainak szerepköreivel és felelősségi köreivel kapcsolatban, ideértve azokat az eseteket, amikor közös adatkezelőként működnek, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel. Abban az esetben is lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel, ha többet szeretne a John Deere Csoport tagjai között létrehozott közös adatkezelői megállapodásról. Közös adatkezelők esetén a jogait külön-külön gyakorolhatja a jogait a felekkel szemben.

Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási adatai a jelen Nyilatkozat 15. fejezetében találhatók.

8. A hozzájárulás kezelése

Amennyiben hozzájárulását kértük Személyes adatainak meghatározott célra való felhasználására, megtagadhatja a jóváhagyását és bármikor visszavonhatja azt, beleértve azt is, hogy a 7. vagy 15. fejezetben feltüntetett módszereket használja. Ez nem érinti a Személyes adatoknak a hozzájárulás visszavonását megelőzően történő feldolgozásának jogszerűségét.

9. A Személyes adatok más országokba való továbbítása

Mivel a tevékenységeink az egész világra kiterjednek, a 4. fejezetben említett címzettek némelyike tartózkodhat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokban, amelyek nem kínálnak megfelelő adatvédelmet. Az adatok nemzetközi továbbítása olyan országokba történik, ahol a John Deere Csoport tagjai székhellyel rendelkeznek, beleértve Indiát és az Amerikai Egyesült Államokat is.

Néhány nem EGT-országot az Európai Bizottság úgy ismer el, mint amelyek az adatvédelem megfelelő szintjét tudják biztosítani az EGT-standardoknak megfelelően (ezen országok listája itt található: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Az adatoknak az Európai Bizottság szerint nem megfelelőnek tekintett EGT-országokból való továbbítása esetén megfelelő intézkedéseket teszünk, ideértve a kötelező érvényű vállalati szabályokat, az Európai Bizottság által a személyes adatok védelme érdekében előírt általános szerződési feltételeket és egyéb érvényes adatátviteli mechanizmus(oka)t, vagy különleges esetekben a jogszabálytól való engedélyezett eltéréseket. Az ilyen országokban lévő külső feleknek történő adattovábbítások elfogadható adatátviteli mechanizmus használata révén történnek, mint a kötelező érvényű vállalati szabályok, az adatvédelmi pajzsaz öntanúsító egyesült államokbeli szervezetek számára, az Európai Bizottság által a személyes adatok védelme érdekében előírt általános szerződési feltételek, jóváhagyott magatartási kódexek, egyéb érvényes adatátviteli mechanizmusok, vagy különleges esetekben a jogszabálytól való engedélyezett eltérések. Amennyiben a mechanizmusról másolatot szeretne kapni, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel a jelen Nyilatkozat 15. fejezetében található információk alapján.

10. Adatmegőrzés

Az adatokat az általunk szükségesnek ítélt ideig őrizzük meg a jelen Nyilatkozatban megjelölt vagy az alkalmazandó jogszabály által előírt céloknak való megfelelés érdekében. Az adatok megőrzésére vonatkozó időszak meghatárzosának kritériumai közé tartoznak a következők:

 • folyamatban lévő kapcsolatot tartunk fenn Önnel;
 • a Személyes adatokra a 3. fejezetben leírt Célok érdekében van szükségünk; vagy
 • az alkalmazandó jogszabályok és hatósági rendelkezések előírják számunkra a Személyes adatok megőrzését.

Előfordulhat, hogy hosszabb időre meg kell őriznünk a Személyes adatokat pl. jogviták esetében, ha idézést, házkutatási parancsot, bírósági végzést kapunk, vagy egyéb bírósági eljárás esetén, amelyek a személyes adatok megőrzésére köteleznek bennünket. Az adatokat az adatmegőrzési ütemterv előírásainak és az alkalmazandó jogi rendelkezéseknek megfelelően őrizzük meg. Az adatmegőrzési ütemterv és az alkalmazandó jogi rendelkezések értelmében töröljük és/vagy anonimizáljuk azokat a személyes adatokat, amelyekre már nincs szükségünk. További információkért lépjen velünk kapcsolatba a lenti kapcsolattartási adatok felhasználásával.

11. A külső felek adatvédelmi szabályzatai

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat a Személyes adatoknak kizárólag a John Deere és a John Deere Csoport tagjai által történő Feldolgozására vonatkozik. A jelen weboldalról elérhető egyéb weboldalak, vagy amelyek funkciói vagy működése beépül az Online szolgáltatásokba, saját adatvédelmi nyilatkozattal és gyakorlattal rendelkeznek. Független kereskedőink, beszállítóink és üzleti partnereink saját adatvédelmi nyilatkozattal és gyakorlattal rendelkeznek. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg minden külső fél adatvédelmi nyilatkozatával, mielőtt adatokat adna meg nekik vagy részt venne egy ajánlatukban vagy promóciójukban.

12. Fórumok, termékismertetők és más nyilvános terek

Weboldalunkon fórumok és egyéb olyan felületek találhatók, ahol nyilvánosan közzéteheti a termékeinkkel kapcsolatos véleményét, kommunikálhat másokkal és médiatartalmakat jeleníthet meg. Az ezen felületeken történő közzététel előtt figyelmesen olvassa el az alkalmazandó Felhasználási feltételeket. A közzétett információkat minden, internet-hozzáféréssel rendelkező személy megtekintheti, és a bejegyzésében található Személyes adatokat mások is olvashatják, gyűjthetik és felhasználhatják. Ha például egy termékről írt véleményben feltünteti az e-mail-címét, megtörténhet, hogy külső felektől kéretlen e-maileket kap. Mindig körültekintően járjon el, amikor Személyes adatokat tesz közzé.

13. Álláskeresők

Amennyiben a John Deere vállalatnál álláskeresőként jelentkezett, a pályázatával elküldött Személyes adatokat általában a toborzási és egyéb belső, humán erőforrásokkal kapcsolatos célokra használjuk fel. További információkért tekintse meg az Ország- vagy termékspecifikus információk menüben található Globális toborzási nyilatkozatot.

14. A Nyilatkozat módosításai

Az új vagy eltérő adatvédelmi gyakorlatoknak való megfelelés érdekében időről időre módosíthatjuk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot. Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai esetén értesítést helyezünk el a kezdőlapunkon.

15. Lépjen velünk kapcsolatba

Amennyiben kérdései merülnek fel vagy megjegyzése van az adatvédelmi gyakorlatunkkal vagy a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot. Online az alábbi címen érhet el: R2PrivacyManager2@JohnDeere.com. Postán a következő címen talál meg:

John Deere GmbH & Co KG
Adatvédelmi tisztviselő
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Németország

Adatkezelők:

NÉVKAPCSOLATTARTÁSI ADATOKFELELŐSSÉG
John Deere Gmbh & CO KG John-Deere-Str. 70,68163 Mannheim, Németország 68163, Németország
 • Európai székhely;
 • Mezőgazdasági és parkápolási termékek és szolgáltatások;
 • EMEA Értékesítés és marketing
 • Online szolgáltatások; Adatszolgáltatások és előfizetések
John Deere Forestry Oy Lokomonkatu 21, Tampere,Tampere, Finnország 33900, Finnország
 • Erdészeti termékek és szolgáltatások
 • Értékesítés és marketing
John Deere Bank S.A., ideértve a fióktelepit és képviseleteit Németországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban. 43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség Pénzügyi termékek és szolgáltatások
John Deere Acceptances S.r.l. Via Guiseppe di Vittorio 1, Wignate (Milano) 20060, Olaszország Pénzügyi termékek és szolgáltatások
John Deere Solutions Réseau S.A.S. 23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, Franciaország Pénzügyi szolgáltatások
John Deere Forestry, Ltd. (UK) Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria CA6 4NW Egyesült Királyság Értékesítés és marketing
John Deere Ltd. (UK) Harby Road Langar, Nott’s. NG13 9HT Egyesült Királyság Értékesítés és marketing
John Deere Iberica, S.A. (Spanyolország) Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid) Értékesítés és marketing
John Deere Polska Sp. Z.o.o. (Lengyelország)  Ul. Poznanska 1b 62 – 080 Tarnowo Podgorne Értékesítés és marketing
John Deere Forestry AS (Norvégia) Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger Értékesítés és marketing
John Deere Nederland B.V. (Hollandia) Expeditiestraat 12 5961PX Horst Értékesítés és marketing
John Deere Italiana S.r.L. (Olaszország) Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milano) Értékesítés és marketing
John Deere Forestry Ltd. (Írország) Ballyknocken, Glenealy Co. Wicklow Értékesítés és marketing
John Deere France S.A.S. (Franciaország) Rue du Paradis, Ormes F – 45140 St. Jean de la Ruelle Értékesítés és marketing

Deere Group – Kötelező erejű vállalati szabályok

Deere Group – Kötelező erejű vállalati szabályok

Az adatalanyok jogai

Az adatalanyok jogaival kapcsolatos kérelem

Személyes adatokkal kapcsolatos panasz

Last Updated: May 25, 2018